Dret de proximitat

Treballo per a persones i de forma personal, donant valor al diàleg i a la confiança entre el client i l’advocat, fent més fàcil i propera la defensa dels seus drets, i prioritzant sempre el rigor i la ètica professional en la resolució dels conflictes.