Dret civil

Poso a l’abast del client tots els meus coneixements i experiència per tal d’oferir un servei legal de qualitat, a través d’un tracte personal i proper, que garanteixi la defensa dels seus drets i llibertats, sigui judicialment o extrajudicialment, sobre la base d’uns honoraris ajustats a cada cas concret.

  • Redacció de contractes i assessorament sobre la seva interpretació.
  • Reclamacions de deutes Incompliments contractuals o extracontractuals
  • Indemnitzacions de danys i perjudicis
  • Incapacitacions (tutela i curatela)
  • Incompliments de sentències
  • Desnonaments
  • Execucions hipotecaries
  • Testaments i herències
  • Responsabilitat contractual i extracontractual
  • Assessorament i mediació en lloguers o compravendes
Dret civil

Concertar Visita

Podeu concertar una visita (presencial / online) omplint aquest formulari de contacte, enviant un email a yolandanogue@icab.cat, o trucant al telèfon 619.882.534

El preu de la primera visita són 100.-Euros (IVA inclòs), a pagar en efectiu, per transferència bancària o per Bizum.

Has de validar que no ets un robot